Viestintä ja markkinointi

Viestintä tähtää seuran uskottavuuden ja kiinnostavuuden ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Viestinnän avulla luodaan positiivista ja realistista mielikuvaa seuran toiminnasta.

Seuran tilaa koskevaa tietoa seurasta ulospäin antaa puheenjohtaja tai johtokunnan valtuuttama tiedottaja. 

Sisäinen viestintä

Sisäisellä viestinnällä halutaan varmistaa se, että seuran jäsenillä on riittävät tiedot seuran toiminnasta.

Seura teidottaa jäsenistölleen myClub seurapalvelun kautta. Palvelun kautta tulee jäsenille teidote johtokunnan kokouksen päätöksitäs. myClub-seurapalvelun kautta tiedotetaan myös seuratapahtumista, jäseneduista yms. Valmentaja-, joukkueenjohtaja- ja vanhempien palaverit ovat hyvä kanava seura-asioiden tiedottamiseen. Joukkueiden sisäiset WhatsApp -ryhmät tai vastaavat toimivat nopeina tiedotuskanavina ajankohtaisissa asioissa. Tiivistelmä joukkuetoimintaan vaikuttavista johtokunnan päätöksistä lähetetään sähköpostilla joukkueenjohtajille tiedoksi.

Ulkoinen viestintä

Ulkoisen viestinnän avulla lisätään tietoisuutta seuran olemassaolosta. Se tukee jäsenhankintaa, innostaa uusia toimijoita sekä luo kysyntää seuran palveluille. Ulkoisella viestinnällä ylläpidetään ViU:n mainetta.

ViU kehittää ja ylläpitää hyviä suhteita ulkoisiin sidosryhmiin kuten päättäjiin, mediaan ja yhteistyökumppaneihinsa. Ulkoisen viestinnän avulla ViU kertoo toiminnastaan ja samalla vaikuttaa toimintaympäristöönsä.

Seuran viestintäkanavia ovat verkkosivut, sosiaalinen media, kuten Facebook, lehdistötiedotteet ajankohtaisista seura-asioista,