Dopingin vastaisuus

Dopingia koskeva sääntely perustuu Suomessa urheilun omiin kansallisiin ja kansainvälisiin säännöstöihin. Säännöstöjen tarkoituksena on yhtenäistää dopingrikkomusten määrittely ja niistä määrättävät rangaistukset. Suomen Pesäpalloliitto ja Viinijärven urheilijat ry sen jäsenenä sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingsäännöstöä.

Pesäpalloilijat ja muut lajissa toimivat henkilöt (esim. valmentajat, lääkärit, luottamus- ja toimihenkilöt) ovat velvollisia noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Suomen antidopingsäännöstöä, Maailman antidopingsäännöstöä sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisia sääntöjä.