Seuraorganisaatio, tehtävät

Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset

Viinijärven Urheilijat ry:n muodostavat sen jäsenet. Jäsenistö käyttää valtaansa Seuran ylimmässä päättävässä elimessä eli seuran vuosikokouksessa (syyskokous, kevätkokous ja tarvittaessa jäsenistön pyytämä ylimääräinen kokous).

Seuran jäsenistä johtokunnan on pidettävä luetteloa. Luetteloon merkitään yhdistyslain mukaan kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Seuran jäsen voi tutustua niihin tietoihin, jotka yhdistyslain mukaan on merkitty jäsenluetteloon pyytämällä sitä jäsenasioista vastaavalta.

ViU jäsenrekisteri vastaa 25.5.2018 voimaan tulleen EU- tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tietosuojaseloste löytyy täältä

Johtokunta

Johtokunnan tehtävänä on panna täytäntöön seuran vuosikokouksien päätökset, johtaa ja valvoa seuran toimintaa sekä hoitaa ja vastata seuran talouden hoidosta ja omaisuudesta.

Johtokunta valitsee keskuudestaan vastuuhenkilöt seuraorganisaation eri tehtäviin. Vastuuhenkilöt keräävät tarvittaessa ympärilleen toimintatiimit johtokunnan ulkopuolelta.

Seuran säännöt

Seuran toiminnasta määrätään seuran säännöissä, jotka on hyväksytty Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Seuran säännöt löytyvät täältä.