Toiminnan suunnittelu ja seuranta

Toimintasuunnitelma

Seuran toimintasuunnitelma seuraavalle kaudelle valmistellaan sektoreittain mahdollisimman realistisesti niin, että suunniteltu toiminta voidaan myös toteuttaa. Huomioon otetaan niin taloudelliset, kuin käytettävissä olevat henkilö- tila- ym. resurssit. Toimintasuunnitelma hyväksytään seuran syyskokouksessa.

Talousarvio

Seuralle laaditaan vuosittain talousarvio, joka hyväksytään seuran syyskokouksessa. Talousarvion tulojen ja menojen on perustuttava hyväksyttyyn tulevan kauden toimintasuunnitelmaan. Talousarvio laaditaan kustannuspaikoittain ja valmistelutyö tehdään taustatiimeissä ennen budjetin lopullista valmistelua.

Toimintakertomus

Kevätkokouksen hyväksyttäväksi valmistellaan alkuvuonna toimintakertomus, joka luo katsauksen edellisen kauden toimintaan. Kertomuksessa voidaan arvioida, missä onnistuttiin, mihin jäi parantamisen varaa ja voitiinko toimia niin, kuin oli suunniteltu. Toimintakertomuksessa voidaan lyhyesti tiivistää myös seuran taloudellinen tilanne. Tarkemmin talous avataan tilinpäätöksessä.

Tilinpäätös

Tilinpäätöksen laatii seuran kirjanpitäjä / tilitoimisto. Syyskokouksen valitsemat kaksi toiminnantarkastajaa tarkastavat tilit ja kirjanpidon sekä antavat lausuntonsa. Tilinpäätös ja lausunto esitellään kevätkokoukselle, joka hyväksyy sen.

Talouden ohjaus

Seuralla on päivitetty talousohje ja siitä tehty lyhennelmä helpottamaan uusien toimijoiden toimintaa joukkueiden talousasioissa.

Ohjeet löytyvät täältä

Talousohje ohjaa seuran hallintoon ja talouteen liittyvien toimenpiteiden, kuten kirjanpidon, palkanmaksun, urheilija- ja yhteistyösopimusten tms. laatimista sekä toteutusta lakien, asetusten, seuran päätösten sekä hyvän urheiluseuratoiminnan hengen mukaisesti.