Talousohjeita

Talousohje ohjaa seuran hallintoon ja talouteen liittyvien toimenpiteiden, kuten kirjanpidon, palkanmaksun, urheilija-ja yhteistyösopimusten tms. laatimista sekä toteutusta lakien, asetusten, seuran päätösten sekä hyvän urheiluseuratoiminnan hengen mukaisesti.

Talousohjeesta on laadittu laaja versio sekä lyhennelmä päivittäiseen käyttöön muistin tueksi.