Kysely seuran johtamisesta vanhemmille

Vaikka tämän kauden aktiivisimmat hetket ovat juuri nyt, haluamme katsoa hieman pidemmälle. Teemme seuran kehittämistä varten konkreettisemman suunnitelman pidemmälle aikavälille.

Teillä vanhemmilla on paras tieto siitä, miten junioritoiminnan arki pyörii ja miten sitä voitaisiin auttaa sekä kehittää seuran johtamisen näkökulmasta. 

Siksi toivoisimme vastauksia näihin seuraaviin kysymyksiin.

Saan tietoa seurasta ja sen tapahtumista (joukkueilla on omat kanavansa)
Mikä olisi paras kanava seuran tiedottamiselle (joukkueilla on omat kanavansa)
Nimeä mielestäsi kolme tärkeintä kehittämiskohdetta ViU:ssa

Kiitos ajastasi. Teemme kyselyn vastauksista yhteenvedon ja sen pohjalta suunnitelmat tarvittavista toimenpiteistä. Nämä kehitystarpeet ja toimenpiteet tullaan kirjaamaan toimintasuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan.

Jos haluat antaa yksilöidympää palautetta, niin lähetä sähköpostia mira.c.loponen@gmail.com. Palautteesi käsitellään luottamuksellisesti.

Johtokunta

Puheenjohtaja: Mira Loponen, 0400 280 180, mira.c.loponen@gmail.com

Varapuheenjohtaja, tiedottaja, nettisivut: Timo Palander, 050 324 9260, timo.palander@viu.fi

Talous- ja markkinointi: Tiina Karvinen, 0400 382 881, myynti@maansiirtokarvinen.fi

Kilpailu- ja junioritoiminta:  Harri Asikainen, harri.asikainen@pyroll.com. Hanne Martikainen, hanne.martikainen@edu.kontiolahti.fi. Vilma Räsänen, 050 522 0272, vilmarasanen8@gmail.com

Kenttä, kalusto ja talkoot: Juha Varis, 040 501 6628, juha.varis2@luukku.com. Matti Hirvonen, matti.hirvonen@kreate.fi, Petteri Partanen

Sihteeri, laskutus ja maksuliikenne, jäsenrekisteri: Ritva Varpoila, 050 492 3507, ritvad@gmail.com, toimisto@viu.fi

Seuran johtokunta johtaa seuraa yleisten kokousten päätösten mukaisesti. Johtokunta vastaa seuran taloudesta.

Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana.

Seuran jäsen voi pyytää johtokuntaa käsittelemään seuraa koskevaa asiaa ottamalla yhteyttä johonkin johtokunnan jäseneen.