Juniorivalmennuspäällikkö

Valmentajapolun ja valmennuksen kehittäminen

Seuran palkattu juniorivalmennuspäällikkö vastaa seuraavista valmennukseen liittyvistä ja juniorivalmennusta tukevista tehtävistä:

 • Ylläpitää seuran valmentajarekisteriä
 • Kartoittaa valmentajatarpeet
 • Seuraa valmentajien koulutusvaatimusten täyttymistä
 • Osoittaa valmentajat eri joukkueille, johtokunta allekirjoittaa sopimukset.
 • Kartoittaa ja organisoi apuvalmentajat (joukkueen sisällä on henkilöitä, jotka voivat tarvittaessa ottaa vastuuta, nimetty rinki)
 • Koordinoi käytännön valmennustyötä
 • Pitää kaikille valmentajille yhteisen kauden aloituspalaverin
 • Käy kehityskeskustelut valmentajien kanssa ennen kautta (syyskuu) ja kauden päätteeksi (elokuu)
 • Kehittää seuran valmentajapolkua ja tekee valmentajille koulutussuunnitelmat
 • Koordinoi ja ohjaa valmentajien koulutuksia, mahdollisesti toteuttaakin niitä.
 • Järjestää tarvittaessa yhteisen valmentajatapaamisen kerran kuussa
 • Vastaa nuorten valmentajien ohjauksesta
 • Paikkaa tarvittaessa valmentajia yksittäistapauksissa.
 • Seuran järjestämien koulutusten suunnittelu ja toteutus, valmennus (Seurailta)
 • Vastaanottaa palautteen valmentajista / valmennuksesta (työajalla).