Stipendirahasto

Rahastosta tuetaan seuran junioriharrastajia (B-ikäiset tai alle) rahoittamalla harrastukselle välttämättömiä kuluja, kuten leiri- ja pelaajamaksut tai varustehankinnat.

Stipendirahaston avulla voidaan mahdollistaa myös seuran järjestämänä maksutonta harrastustoimintaa ilmna kilpailullisia tavoitteita lapsille ja nuorille kesäaikana. 

Hakukelpoisia ovat seuran jäsenet, joiden maksukyky on heikentynyt väliaikaisesti tai perheen tulot ovat pienet. Maksukyvyn alentuminen voi johtua mm. työttömyydestä, tulojen pienuudesta, tai muusta erityisestä syystä.

Rahastosta myönnettävistä avustuksista päättää seuran johtokunnan valitsemat kaksi luotettua henkilöä. Rahastosta voi hakea tukea ympäri vuoden. Päätös tuen myöntämisestä tehdään kahden viikon aikana hakemuksen jättämisestä.

Tuen saamisen edellytyksenä on seuran jäsenyys sekä jäsenmaksun suorittaminen.

Rahaston varoista myönnettävä maksimisumma yhdelle hakijalle enintään 400€ vuodessa, josta varusteisiin enintään 150€.

Hakeminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella tai toimittamalla vastaavat tiedot seuralle paperilla.

Stpendirahaston hyväksytyt säännöt löytyvät täältä

Ryhmä / joukkue, jossa juniori harrastaa
Haemme tukea