Toimintakäsikirja

Viinijärven Urheilijoiden toimintakäsikirja selkeyttää seuran toimintaa. Toimintakäsikirja kertoo, miksi ViU ry on olemassa ja miten se toimii ja mitä periaatteita haluamme toiminnassamme noudattaa.

ViU:n toimintalinjaan vaikuttavat seuran pitkä ja menestykseskäs historia ja olemassa oleva seurakulttuuri ja asema Liperin kunnassa sekä Pohjois-Karjalassa. Toimintakäsikirjassa kerrotut toimintalinjaukset rakentavat omalta osaltaan seuran brändiä.

Toimintakäsikirjan tavoitteena on selkeyttää seuraväen yhteispeliä ja helpottaa toimintaan osallistuvia tietämään, miten missäkin asiassa tulee toimia. Toimintakäsikirja auttaa seuraan tulevia uusia ihmisiä oppimaan seuran toimintatavat.

Toimintakäsikirjan päivitys

Seuralle laaditussa strategiassa määritellään päivityksestä seuraavasti:

"Toimintakäsikirja eläväksi (laadukas urheilutoiminta, sitouttaminen, toimiva organisaatio, vahva seuraidentiteetti)

Toimintakäsikirja on seuran toiminnan selkäranka. Se ei tällä hetkellä ole täysin ajan tasalla, eikä sen sisältöä ole otettu käyttöön tai noudatettu säännönmukaisesti yhteisen toimintatavan perustana. Toimintakäsikirja on saatettava ajan tasalle ja sen sisällön jakaminen ja jalkauttaminen kaikkien joukkueiden toimintaan tulee tehdä toimivalla tavalla.

Toimintakäsikirjaan on lisättävä yksiselitteiset kuvaukset tehtävänkuville ja ohjeet korvauksille eri tehtävistä.

Lisäksi sinne on kirjattava lauseet yksilöiden kunnioittamisesta ja hyväksymisestä, selkeä linjaus päihteettömyydelle sekä toimet kaikenlaisen kiusaamisen estämiseksi ja kitkemiseksi."

Vuosi 2020 on strategiakauden jakso, jona aikana seuran toimintatapoja yhtenäistetään ja vakiinnutetaan. Näin myös kuluvan vuoden aikana toimintakäsikirjamme päivittyy.