Visio, tehtävä ja arvot

Tehtävä ja seuravisio

ViU ry on perinteikäs nais- ja junioripesäpalloseura. Keskitymme hyvään juniorivalmennukseen. Tavoitteena on kasvattaa innokkaita ja taitavia tyttö- ja naispesäpalloilijoita.

ViU on tunnettu toimija Liperin kunnan ja Pohjois-Karjalan maakunnan alueella aktiivisen Pesiskoulu-, koulupesis- sekä harrastepesistoiminnan ansiosta.

ViU tunnetaan hyvästä talkoohengestään ja ja se on vastuullinen yhteistyökumppani.

ViU tarjoaa viihdyttäviä hetkiä pesisharrastuksen parissa niin kilpailutoiminnan kuin harrastetoiminnankin kautta.

ViU:n toiminnassa mukana olemalla toimija voi kokea viihtyvänsä ja iloitsevansa toimiessaan urheilullisen päämäärän saavuttamiseksi.Seurastrategia

Onnistunut ViU Pesiskoulu on hyvä väylä uusien harrastajien saamiseksi lajimme pariin. ViU Pesiskoulu uudistuu ja kehittyy ajan mukana. Pesiskoulusta huolehtivat motivoituneet ja koulutetut ohjaajat.

Koulupesis on vaikuttava tapa antaa pesistietoutta oppilaille ja opastusta opettajille pesisaiheisien liikuntatuntien järjestämiseen. Koulukäynnit toteutetaan vähintään keväisin kaikkiin Liperin kunnan alueen kouluihin. ViU vastaa Liperin kunnan liikuntastrategiaan auttamalla kouluja niiden liikuntakasvatuksen järjestämisessä.

ViU on kasvattajaseura, jonka toiminta pohjautuu laadukkaaseen junioritoimintaan.

Juniorisarjoissa ViU haluaa osallistua sekä kilpa- että pelisarjoihin tyttöjoukkueilla. Kilpasarjajoukkueiden tavoitteena on pärjätä myös kilpailullisesti. Tarkoituksena on mahdollistaa pesäpallon harrastaminen tosissaan ja korkealla tasolla niille nuorille, jotka tätä haluavat.

Aikuisten kilpailutoiminnassa seura haluaa vakiinnuttaa lähivuosien (2018 - 2020) aikana joukkueen vähintään maakuntasarjan tasolle.

ViU toimii yhteistyössä Pesäpalloliiton ja PPL Savo-Karjalan alueen kanssa. Seura hyödyntää toiminnassaan alueen seurakehittäjää, liiton ja alueen seura- ja valmennuskoulutuksia sekä julkaistuja hyväksi todettuja ajantasaisia valmennusmateriaaleja.

Tekemällä yhteistyötä maakunnan muiden pesisseurojen kanssa, ViU haluaa tarjota erityisesti tyttö- ja naispesiksen pelaajapolun alueen motivoituneille lajin harrastajille.

Harrastepesiksen avulla ViU tukee liikunnallisen elämäntavan toteuttamista. ViU:ssa voi harrastaa aina naperoikäisistä Ladypesikseen.Mikä on meille tärkeää

ViU:n seura-arvoissa noudatetaan koko pesäpalloliikkeen yhteisesti hyväksymiä arvoja.

  • Olemme kaikkien kansallispeli

Olemme ylpeitä pesäpallon perinteistä ja tarinoista. Kunnioitamme pesäpallon perinteitä ja perustamme toimintamme niihin sekä lajin erityispiirteisiin sen edelleen kehittämisessä.

  • Edistämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoisuutta ja suvaitsevaisuutta

Kuuntelemme arvostavalla tavalla erilaisia näkemyksiä ja tarjoamme kaikille tasavertaiset mahdollisuudet lajin harrastamiseen. Toimimme ratkaisukeskeisesti lajin ja yhteisen edun parhaaksi. Kannustamme ihmisiä lajin harrastamiseen heidän omista lähtökohdistaan ja edistämme erilaisten harrastepelimuotojen kokeiluja ja levittämistä.

  • Toimimme tavoitteellisesti ja avoimesti yhdessä.

Päätöksentekomme ja viestintämme on avointa ja luottamukseen perustuvaa kaikilla tasoilla Kehitämme pesäpalloa yhdessä sen harrastajien kanssa ja hyödynnämme kaikkien asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta. Johtamisemme on tavoitteellista, suunnitelmallista, osallistavaa ja innostavaa. Arvioimme toimintaamme ja sen kehittymistä säännöllisesti.

  • Olemme urheilullisia

Tarjoamme lajin pariin tuleville monipuolista ja kokonaisvaltaista valmennusta ”Pesäpallon polkujen” eri vaiheissa ja sisällöillä. Kehitämme jatkuvasti pesäpallon harrastamista ja sen saavutettavuutta.

Aktivoimme ja koulutamme pesäpallon harrastajia vastuunottoon omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.