Junioritoiminta

Seuran junioritoiminnan vastuuhenkilö on johtokunnan ja junioritoiminnan välinen yhteyshenkilö. Hän vastaa siitä, että joukkuetoiminta on seuran linjan mukaista. 

Juniorivastaava huolehtii harjoitusvuoroista, valmennuskoulutuksen tarpeista, valmentajasopimuksista, harjoitusryhmistä, sarjoihin ilmoittautumisesta, joukkueiden pelisäännöistä, leireistä. 

Juniorivastaava järjestää kauden aikana tarvittavan määrän 1) valmentajapalvereita, 2) joukkueenjohtajapalavereita sekä 3) vanhempien palavereita.

1) Valmentajapalveriin osallistuvat joukkueiden valmentajat juniorivastaavan kanssa. Palavereissa käsitellään valmennukseen liittyviä asioita, pelaajien kehittymistä, toiminnan tavoitteellisuutta ym.

2) Joukkuueenjohtajien palaverit käsittelevät ryhmän organisoitumiseen liittyviä asioita, otteluiden ja tapahtumien järjestämistä, varainhankintaa, matkustamista, varustehankintaa ym.

3) Vanhempien palavereissa tavoitteena on pitää junioreiden vanhemmat tietoisina seuran joukkueiden toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.

Pelisääntökeskustelut

Joukkueiden pelisääntökeskustelut käydään ennen harjoituskauden alkua valmentajapalaverissa. Seura tarjoaa pelisäännöille rungon, jota joukkueet täydentävät halunsa mukaan.

Joukkueen täydentamat pelisäännöt esitellään vanhemmille aina kauden alussa vanhempien palaverissa ja vanhemmat myös sitoutuvat noudattamaan pelisääntöjä heitä koskevissa asioissa.