Toiminnan perusperiaatteet

Viinijärven Urheilijat ry on yhdistysrekisteriin merkitty seura ja noudattaa Suomen yhdistyslakia toiminnassaan.

Seuran toimintasäännöt on päivitetty kesäkuussa 2023 ja hyväksytty kevätkokouksessa 13.4.2023 ja ylimääräisessä seurakokouksessa 8.6.2023. Patentti-ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt elokuussa 2023. Tehty päivitys sääntöihin koski seuran tilikautta. Tilikausi on nyt 1.10. - 30.9. välinen aika.

Sääntöjen mukaan toimiminen on seuran velvoite.

Kilpailutoiminnassa Seura toimii lajiliiton kilpailumääräysten mukaisesti.

Jäsenrekisterin osalta ViU noudattaa 25.5.2018 voimaan tullutta EU:n tietosuoja-asetusta.