Toiminnan perusperiaatteet

Viinijärven Urheilijat ry on yhdistysrekisteriin merkitty seura ja noudattaa Suomen yhdistyslakia toiminnassaan.

Seuran toimintasäännöt on hyväksytty ViU:n yleisessä kokouksessa 29.11.2012 ja Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt 20.8.2013.

Sääntöjen mukaan toimiminen on seuran velvoite.

Kilpailutoiminnassa Seura toimii lajiliiton kilpailumääräysten mukaisesti.

Jäsenrekisterin osalta ViU noudattaa 25.5.2018 voimaan tullutta EU:n tietosuoja-asetusta.