Valistuksen kenttä

Ensimmäinen urheilukenttä

Vekaran alkuvuosina urheiltiin siellä, missä pystyttiin eli teillä, pihoissa ja pelloilla.

Sisällissodan jälkeen kentän tarve mitä kasvoi nousevan urheilijapolven myötä. Taipaleen Vekaralle valmistui vuonna 1922 urheilukenttä, joka sijaitsi Valistustalon tontilla. Kenttä oli huomattavasti nykyisiä pienempi ja siten myös kustannuksiltaan huokea. Työvoimakustannuksia ei ollut, sillä Vekaran joukosta ja suojeluskuntalaisista uhkui aito urheilun hyväksi tehtävä talkoohenki.  Koska kenttä oli vuokratontilla, seura joutui aluksi maksamaan kenttäalueesta vuokraa 250 markkaa vuodessa.

Urheilukentän valmistuttua mahdollistuivat sekä juoksu- että kenttälajien harjoitukset ja kilpailut. Kentän valmistuminen oli yksi seuran yleisurheilutoimintaa lisäävä tekijä.

Urheilukenttä kuntoon veikkausvaroin

Vanha 30 vuotta palvellut urheilukenttä ei enää vastannut uuden ajan vaatimuksia. Vuonna 1949 ViU:n johtokunta päätti ryhtyä uuden urheilukentän rakennuspuuhiin. Uuden urheilukentän rakentamiseen oli mahdollisuus saada taloudellista tukea veikkausvaroista.

Kenttää varten tarvittiin lisämaata ja sitä ostettiin maanviljelijä Väinö Miinalaiselta 23.11.1949 tehdyllä kauppakirjalla. Entinen kenttäalue vuokrattiin 50 vuodeksi Valistustalon kannatusyhdistykseltä alkaen 1.11.1949. Vuokrasumma oli tuolloin 500 vanhaa markkaa koko vuokra-ajalta. Seuraavana kesänä ryhdyttiin alueella rakentamaan urheilukenttää, joka saatiin käyttökuntoon vuonna 1953.

Liperin kunta alkoi tuntea uudenlaista mielenkiintoa urheilukenttiä kohtaan vuonna 1951. Kunnanvaltuusto päätti ottaa kaikki kunnan alueella olevat urheilukentät kunnan hallintaan. Haltuunoton edellytyksenä kuitenkin oli, että seurat luopuisivat kentistään. Ehdotuksen taustalla piili tosiasia, että veikkausvarojen saannissa kuntia pidettiin etuoikeutetummassa asemassa kuin urheiluseuroja. Tällä tavalla kunta ikään kuin lupautui vastaamaan myös ViU:n uuden kentän rakentamisesta.

Urheilukentän rakennusvaiheen aikana toimi väliaikaisena urheilukenttänä maanviljelijä Salomon Koskenkorvan omistama vesijättöalue Viinijärven rannassa.

Urheilukentän rakennuskustannuksiin osallistui myös Liperin kunta. Kunnan urheilulautakunta jakoi kunnanvaltuuston myöntämistä varoista Viinijärven Urheilijoille 350 000 markkaa. Myöntämisperusteena mainittiin mm. seuraavaa: ” .. ovat sekä valtuusto että urheilulautakunta pitäneet välttämättömänä kentän saamista Viinijärvelle, joka yhä kasvavana asuntoyhdyskuntana on tähän asti ollut käytännöllisesti katsoen ilman käyttökelpoista urheilukenttää. ..”

Viinijärven urheilukentän vihkiäiskilpailut pidettiin 19.6.1960. Kilpailuissa kunnostautuivat mm. seuraavat seuran jäsenet lajivoittajina: Urho Mäntynen (110m aj.), Kaarlo Koponen (3-loikka), Ulla Kontkanen (800m) ja Aira Niiranen (pituus).

Valistuksen nurmikenttä palveli myös seuran pesäpallokenttänä aina siihen saakka, kunnes vuonna 1980 Viinijärvelle saatiin hiekkapintainen pesäpallokenttä.

Lähde: ViU historiikki 1914 - 1994