Junioripäällikkö

Viinijärven urheilijat on palkannut seuraan päätoimisen junioripäällikön. Tavoitteena on ViU:n juniorityön kehittäminen ja harrastajamäärän kasvattaminen.

Junioripäällikön työnkuva

Pesiskoulu

Koulukierrokset, päiväkodit ja eskarit, syksyisin ja keväisin.

Kehittää Viinijärven Urheilijoiden pesiskoulua yhdessä valittavan pesiskoulurehtorin kanssa.

Rekrytoi pesiskoulun rehtorin, johtokunta tekee sopimuksen (tammikuu)

Ohjaa pesiskoulun rehtoria.

Tapahtumien ideointi ja niiden toteutus esim. rekryn tueksi, harjoitusturnaukset, lajin markkinointi erilaisissa tapahtumissa. Delegoi vastuut ja toimet.

Joukkueiden aloituspalaverit. Kauden alussa aloittavien ryhmien tapaaminen yhdessä seuran puheenjohtajan kanssa, vanhemmat mukana.

Junioripäällikkö seuraa:

Harjoitukset / joukkue / vko 1 krt

Pelit/ joukkue / Vähintään kaksi kotitapahtumaa / kausi

Yhteydenotto ja seuranta / joukkue / min. 1 krt kk, valmentajakeskustelu

Palautteen anto (Nuorten valmentajien ohjausvastuu)

Seuraa pelaajien kehittymistä

Tekee ratkaisut mahdollisista pelaajien siirroista ikäluokasta toiseen yhdessä valmentajien kanssa.

Huolehtii yli-ikäisyysluvat ja seurasiirrot, kilpailumääräysten mukaisesti.

Lisenssien hankinta. Toimii seuran lisenssiyhdyshenkilönä PPL:oon.

Tilastointi

Vuositilastojen kerääminen (tammikuu)

materiaalipankkiin lomake ja muistutus tietojen keruusta.

Seuranta, tilastot

Drop-out –seuranta (kysely) ja uudelleenohjaus muuhun lajin liittyvään toimintaan.

Seuran materiaalitarpeet

Seuran yhteiskäyttöön tarvittavien harjoitusvälineiden hankintaesitys, jonka johtokunta hyväksyy.

Valmentajapolun ja valmennuksen kehittäminen (kuvattu kohdassa "Valmennuslinja ja pelaajapolku")