Junioripäällikkö

Viinijärven urheilijat on palkannut seuraan päätoimisen junioripäällikön. Tavoitteena on ViU:n juniorityön kehittäminen ja harrastajamäärän kasvattaminen.

10.12.2020 seurantapalverissa tarkennettu työnkuva:

Junioripäällikkö keskittyy jatkossa lähinnä valmennuksen ja valmentajien kehittämiseen. Se on linjassa seuran strategian kanssa. Ensin saatettiin toimintatavat kuntoon ja seuraavaksi keskitytään urheilulliseen puolen kehittämiseen kohti menestystavoitetta.

1.     Valmentajaklubi kerran kuukaudessa

2.     Erityisesti nuorten valmentajien tukeminen säännöllisillä tapaamisilla. Käy kerran viikossa jokaisen joukkueen treeneissä.

3.     Kilpakaudella pelien purku valmentajien kanssa, esim. puhelimitse seuraavana arkipäivänä.

4.     Valmentajien jatkuva rekrytointi, erityisesti G- ja F tytöt.

5.     Harjoitussuunnitelmien teko yhdessä valmentajien kanssa ja toteutumisen seuraaminen. Tukena seuralle tehty valmennuskäsikirja 

6.     Seuran vuosikellon päivittäminen ja ylläpito. Tapahtumien kalenterointi.

7.     Testipäivät, testijärjestelmän kehittäminen ja seuranta.

8.     Yhteydenpito kuntaan esim. vuorojen varaamiset ja perumiset.

9.     Yhteydenpito alueen ja liiton kanssa. Mm. sarjoihin ilmoittautumiset. Tiedon jakaminen valmentajille ja joukkueille.

10.  Harjoituspäiväkirjan laatiminen eri ikäluokille. Osalla jo käytössä. Käyttöönoton ohjaaminen valmentajien kanssa.

11.  Jatkossa aina kauden alussa joukkueiden kanssa tarpeiden läpikäynti ja osallistuminen aloituspalavereihin.

12.  Tiedottaminen seuran suuntaan, mitä tapahtuu, juttuaiheita nettiin ja muihin kanaviin (Yhteyshenkilö Timo Palander).

13.  Pelaajarekrytointi erityisesti nuorempaan päähän, pesiskoulun pohjatyöt (rehtorin rekrytointi), koulu- ja päiväkotivierailut.

14.  Mahdolliset projektiluonteiset seuran junioritoimintaa kehittävät tehtävät.

Alkuperäinen junioripäällikön työnkuva

Pesiskoulu

Koulukierrokset, päiväkodit ja eskarit, syksyisin ja keväisin.

Kehittää Viinijärven Urheilijoiden pesiskoulua yhdessä valittavan pesiskoulurehtorin kanssa.

Rekrytoi pesiskoulun rehtorin, johtokunta tekee sopimuksen (tammikuu)

Ohjaa pesiskoulun rehtoria.

Tapahtumien ideointi ja niiden toteutus esim. rekryn tueksi, harjoitusturnaukset, lajin markkinointi erilaisissa tapahtumissa. Delegoi vastuut ja toimet.

Joukkueiden aloituspalaverit. Kauden alussa aloittavien ryhmien tapaaminen yhdessä seuran puheenjohtajan kanssa, vanhemmat mukana.

Junioripäällikkö seuraa:

Harjoitukset / joukkue / vko 1 krt

Pelit/ joukkue / Vähintään kaksi kotitapahtumaa / kausi

Yhteydenotto ja seuranta / joukkue / min. 1 krt kk, valmentajakeskustelu

Palautteen anto (Nuorten valmentajien ohjausvastuu)

Seuraa pelaajien kehittymistä

Tekee ratkaisut mahdollisista pelaajien siirroista ikäluokasta toiseen yhdessä valmentajien kanssa.

Huolehtii yli-ikäisyysluvat ja seurasiirrot, kilpailumääräysten mukaisesti.

Lisenssien hankinta. Toimii seuran lisenssiyhdyshenkilönä PPL:oon.

Tilastointi

Vuositilastojen kerääminen (tammikuu)

materiaalipankkiin lomake ja muistutus tietojen keruusta.

Seuranta, tilastot

Drop-out –seuranta (kysely) ja uudelleenohjaus muuhun lajin liittyvään toimintaan.

Seuran materiaalitarpeet

Seuran yhteiskäyttöön tarvittavien harjoitusvälineiden hankintaesitys, jonka johtokunta hyväksyy.

Valmentajapolun ja valmennuksen kehittäminen (kuvattu kohdassa "Valmennuslinja ja pelaajapolku")