Juniorivalmennuspäällikkö

Viinijärven urheilijat on palkannut seuraan päätoimisen juniorivalmennuspäällikön. Tavoitteena on ViU:n juniorityön kehittäminen ja harrastajamäärän kasvattaminen.

10.12.2020 seurantapalverissa tarkennettu työnkuva:

Junioripäällikkö keskittyy jatkossa lähinnä valmennuksen ja valmentajien kehittämiseen. Se on linjassa seuran strategian kanssa. Ensin saatettiin toimintatavat kuntoon ja seuraavaksi keskitytään urheilulliseen puolen kehittämiseen kohti menestystavoitetta.

1.     Valmentajaklubi kerran kuukaudessa

2.     Erityisesti nuorten valmentajien tukeminen säännöllisillä tapaamisilla. Käy kerran viikossa jokaisen joukkueen treeneissä.

3.     Kilpakaudella pelien purku valmentajien kanssa, esim. puhelimitse seuraavana arkipäivänä.

4.     Valmentajien jatkuva rekrytointi, erityisesti G- ja F tytöt.

5.     Harjoitussuunnitelmien teko yhdessä valmentajien kanssa ja toteutumisen seuraaminen. Tukena seuralle tehty valmennuskäsikirja 

6.     Seuran vuosikellon päivittäminen ja ylläpito. Tapahtumien kalenterointi.

7.     Testipäivät, testijärjestelmän kehittäminen ja seuranta.

8.     Yhteydenpito kuntaan esim. vuorojen varaamiset ja perumiset.

9.     Yhteydenpito alueen ja liiton kanssa. Mm. sarjoihin ilmoittautumiset. Tiedon jakaminen valmentajille ja joukkueille.

10.  Harjoituspäiväkirjan laatiminen eri ikäluokille. Osalla jo käytössä. Käyttöönoton ohjaaminen valmentajien kanssa.

11.  Jatkossa aina kauden alussa joukkueiden kanssa tarpeiden läpikäynti ja osallistuminen aloituspalavereihin.

12.  Tiedottaminen seuran suuntaan, mitä tapahtuu, juttuaiheita nettiin ja muihin kanaviin.

13.  Pelaajarekrytointi erityisesti nuorempaan päähän, pesiskoulun pohjatyöt (rehtorin rekrytointi), koulu- ja päiväkotivierailut.

14.  Mahdolliset projektiluonteiset seuran junioritoimintaa kehittävät tehtävät.