Junioritoiminnan rahoitus

Juniorijoukkueen toiminta katetaan joukkueen pelaajapakettimaksulla, yhteistyökumppaneiden kautta tulevalla tuella, talkootyöllä saatavilla varoilla ja esim. kausittaisilla tuotemyynneillä, kioskituloilla, arpajaisilla ym.

Tämän lisäksi seurassa on käytössä seuramaksu, jota maksavat juniorit, jotka osallistuvat seuran säännölliseen toimintaan. Seuramaksulla katetaan ViU:n hallinnollisia kuluja, joista suurimmat ovat tilitoimiston käytöstä johtuvat kulut sekä junioripäällikön palkkamenot. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole päästää harrastusmaksuja karkaamaan tavoittamattomiin, joten seuramaksu junioreilla on G–E-ikäiset 80 euroa/vuosi ja sitä vanhemmilla (D–B) 100 euroa/vuosi. Seuramaksun suuruus päätetään kausittain budjetoinnin yhteydessä.

Kausimaksun suuruus määräytyy joukkueen tekemän talousarvion pohjalta, jonka johtokunta vahvistaa ja esittää hyväksyttäväksi seuran syyskokouksessa.

Joukkue voi itse hankkia yhteistyökumppaneita. Kuitenkin on oltava yhteydessä seuran markkinointivastaavaan niin, että estetään päällekkäisyydet ja usean eri kysyjän yhteydenotot yrityksiin.

Ikäkauden mukaiselle pesisleirille osallistumiset kustannetaan myös joukkueen budjetista.

Joukkueiden taloustilannetta seurataan kirjanpidon kustannuspaikoilla kuukausittain tai tarvittaessa useamminkin. Rahastonhoitajat on koulutettu niin, että tilinkäyttö vastaa myös seuran kirjanpidon vaatimuksiin. Johtokunnan talousvastaava seuraa joukkueiden varojen käyttöä sekä raportoi kuukausittain tilanteen johtokunnalle.

Pelaajapaketin määräytyminen

Juniorivalmennuspäällikkö ja valmentaja yhteistyössä osoittavat jokaiselle pelaajalle oman joukkueen.  Pelaaja maksaa tämän joukkueen pelaajapakettimaksun, kuten myös ikäkauden mukaisen leirin osallistumismaksun. Jos pelaaja osallistuu ylemmän ikäluokan leirille, maksetaan kulut isompien joukkueen  budjetista. Tarvittaessa perheellä on mahdollisuus hakea tukea seuran stipendirahastosta.

Pelaajapaketin sisältö

Pelaajapaketti sisältää seuraavat katettavat kulut, joukkueesta riippumatta:

  • Seuramaksu (sis. junioreilla jäsenmaksun)
  • Sarjamaksu
  • Valmennuskulut
  • Harjoitustilojen vuokrat
  • Pelipuku