Junioritoiminnan rahoitus

Juniorijoukkueen toiminta katetaan joukkueen kausimaksulla (pelaajapaketti), yhteistyökumppaneiden kautta tulevalla tuella, talkootyöllä saatavilla varoilla ja esim. kausittaisilla tuotemyynneillä, kioskituloilla, arpajaisilla ym.

Kausimaksun suuruus määräytyy joukkueen tekemän talousarvion pohjalta, jonka johtokunta vahvistaa ja esittää hyväksyttäväksi seuran syyskokouksessa.

Joukkue voi itse hankkia yhteistyökumppaneita. Kuitenkin on oltava yhteydessä seuran markkinointivastaavaan niin, että estetään päällekkäisyydet ja usean eri kysyjän yhteydenotot yrityksiin.

Ikäkauden mukaiselle pesisleirille osallistumiset kustannetaan myös joukkueen budjetista.

Joukkueiden taloustilannetta seurataan kirjanpidon kustannuspaikoilla kuukausittain tai tarvittaessa useamminkin. Rahastonhoitajat on koulutettu niin, että tilinkäyttö vastaa myös seuran kirjanpidon vaatimuksiin. Johtokunnan talousvastaava seuraa joukkueiden varojen käyttöä sekä raportoi kuukausittain tilanteen johtokunnalle.

Pelaajapaketin määräytyminen

Junioripäällikkö ja valmentaja yhteistyössä osoittavat jokaiselle pelaajalle oman joukkueen.  Pelaaja maksaa tämän joukkueen pelaajamaksun, kuten myös ikäkauden mukaisen leirin osallistumismaksun. Jos pelaaja pelaa myös ylemmän ikäsarjan joukkueessa, maksetaan pelaajamaksujen erotus ylemäälle joukkueelle. Jos pelaaja osallistuu ylemmän ikäluokan leirille, maksetaan kulut isompien joukkueen  budjetista. Tarvittaessa perheellä on mahdollisuus hakea tukea seuran stipendirahastosta.

Pelaajapaketin sisältö

  • Vakuutuksellinen pelaajalupa (lisenssi)
  • Sarjamaksut Pesäpalloliitolle
  • Junioripäällikön tuki junioritoiminnalle
  • Ohjatut harjoitukset koulutettujen valmentajien vetämänä
  • Pelit ja turnaukset
  • Välineet ja tilat, kuten pallot, peliasu, tilavuokrat
  • Seuran jäsenmaksu