Kevätkokous

  • to 22.2.2024 klo 1820:30
  • Shell Ylämylly

Tervetuloa seuran kevätkokoukseen

Aloitellaan kahveilla klo 18:00 ja itse aiheeseen mennää sitten alla olevan esityslistan mukaisesti klo 18:30

Kevätkokouksen asialista

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

  • a) puheenjohtaja
  • b) sihteeri
  • c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Kokouksen päättäminen

Johtokunta