Mira Loponen jatkaa ViU:n puheenjohtajana

31.10.2019

ViU:n toiminta kiinnostaa, sillä syyskokouksessa oli ennätysmäärä jäsenistöä paikalla.

Viinijärven Urheilijoitten syyskokous 30.10. keskiviikkona valitsi Mira Loposen jatkamaan seuran puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden. Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä Vilma Räsänen ei enää asettunut ehdolle jatkopestiin johtokunnan jäsenenä. Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin Heli Lavikainen ja varajäsenen paikalta Petteri Partanen. Seuran säännöt mahdollistavat varajäsenten valitsemisen. Timo Palander siirtyi varajäseneksi varsinaisen jäsenen paikalta. Uusiksi varajäseniksi valittiin Outi Kontkanen, Satu Ikonen ja Marika Rummukainen.

ViU johtokunta 2020

Puheenjohtaja: Mira Loponen

Jäsenet: Harri Asikainen, Tiina Karvinen, Heli Lavikainen, Hanne Martikainen, Petteri Partanen, Juha Varis ja Ritva Varpoila.

Varajäsenet: Matti Hirvonen, Satu Ikonen, Outi Kontkanen, Timo Palander ja Marika Rummukainen

Kokouksessa hyväksyttiin kuluvan vuoden aikana toimineen strategiatyöryhmän työhön perustuva toimintasuunnitelma. Vuoden 2020 toiminnan painopistealue on organisaation ja sen toimintatapojen kehittäminen. Viestinnän kehittämiseksi aloitetaan oma projektinsa, jossa määritellään toimivat kanavat erityyppisille viesteille ja eri kohderyhmille. Seuran kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta luodaan juniorityön laatua kehittämällä pitkäjänteisesti. Kokousväki otti tyytyväisyydellä vastaan uutisen 1.11.2019 työnsä aloittavan junioripäällikön, Tuukka Martikaisen, valinnasta.

Seurakokous hyväksyi lievästi ylijäämäisen talousarvion. Siinä näkyy uutena menokohteena junioripäällikön palkkamenot sekä lisääntyneen joukkuemäärän aiheuttamat kulut. Junioripäällikön menoja katetaan OKM:n junioripäällikkötuen toisen vuoden osuudella sekä hakemalla PPL:n junioripäällikkötukea. Joukkuemenoja katetaan tutuksi tullein keinoin, kuten pelaajamaksuilla, kioskituotoilla, yhteistyökumppanuuksilla sekä talkootyöllä. 

Seurakokous hyväksyi johtokunnan esityksen 5€ korotuksesta jäsenmaksuun.