Syyskokous 2021

  • ke 27.10.2021 klo 18:3020
  • Shell Ylämylly

Syyskokouksessa tehdään tärkeitä päätöksiä. Esim. valitaan puheenjohtaja, hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti sekä käsitellään stipendirahaston sääntömuutosehdotusta. 

Tule vaikuttamaan asioihin

Syyskokouksen asialista

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Valitaan seuralle puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa

12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13. Päätetään muutoksesta seuran stipendirahaston sääntöjen 1. pykälään

14. Käsitellään mahdolliset muut asiat

15. Päätetään kokous


Johtokunta