Seuran syyskokous

  • to 21.9.2023 klo 1820
  • Shell Ylämylly

ViU:n säännöthän ovat muuttuneet ja tilikausi päättyy 30.9. ja uusi tilikausi alkaa 1.10.2023. Näin syyskokouskin ajoittuu niin, että voidaan vahvistaa toimintasuunnitelmat ja talousarvio uudelle alkavalle kaudelle sekä valita johtokunnan toimihenkilöt.

Tervetuloa paikalle seuran jäsenet ja ViU asioista kiinnostuneet

Syyskokouksen asialista

 

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

  • a) puheenjohtaja
  • b) sihteeri
  • c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

9. Valitaan seuralle puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi

10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa

12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13. Käsitellään mahdolliset muut asiat

14. Päätetään kokous