Seuran kevätkokous

  • ke 26.5.2021
  • Ilmoitetaan myöhemmin

ViU:n kevätkokous 26.5.2021

Kokouksen paikka ja kellonaika ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin. Ajankohta valittiin myöhäiseksi poiketen seuran säännöistä siksi, että sevoidaan järjestää koronaturvallisesti ja mahdollisimman monella on tilaisuus osallistua vaikuttamiseen. 

Kevätkokouksen asialista

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Kokouksen päättäminen


Johtokunta