Turvaohjeet

Turvallisuusssuunnitelma on laadittava ja ylläpidettävä Superpesisseuroissa. Se on hyvä olle olemassa myös muissa seuroissa, joissa järjestetään tapahtumia kentällä.

ViU:n turvallisuussuunnitelma on päivitetty keväällä 2018 yhteystietojen osalta ajanmukaiseksi.