Viestintä ja markkinointi

Viestintä tähtää seuran uskottavuuden ja kiinnostavuuden ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Viestinnän avulla luodaan positiivista ja realistista mielikuvaa seuran toiminnasta.

Sisäinen viestintä

Sisäsisellä viestinnällä halutaan varmistaa se, että seuran jäsenillä on riittävät tiedot seuran toiminnasta.

Sisäisen viestinnän keinoja ovat mm. seuraavat:

  • Seuratiedote, joka lähetetään jäsenmaksulaskun yhteydessä seuran jäsenrekisterissä oleville jäsenille.
  • Valmentaja-, joukkueenjohtaja- ja vanhempien palaverit. Näiden palaverien avulla joukkueiden taustahenkilöt pidetään tietoisina seuran valmennus- ja kilpailutoiminnasta.
  • Joukkueiden sisäiset WhatsApp -ryhmät tai vastaavat
  • Tiedote johtokunnan päätöksistä. Puheenjohtaja tekee lyhyen tiivistelmän joukkuetoimintaan vaikuttavista johtokunnan päätöksistä aina kokouksen jälkeen. Tämä lähetetään sähköpostilla joukkueenjohtajille tiedoksi.

Ulkoinen viestintä

Ulkoisen viestinnän tehtävänä on lisätä tietoisuutta yhdistyksen olemassaolosta. Se tukee jäsenhankintaa, innostaa uusia toimijoita sekä luo kysyntää seuran palveluille. Ulkoisella viestinnällä ylläpidetään ViU:n mainetta.

ViU kehittää ja ylläpitää hyviä suhteita ulkoisiin sidosryhmiin kuten päättäjiin, mediaan ja  yhteistyökumppaneihinsa. Ulkoisen viestinnän avulla ViU kertoo toiminnastaan ja samalla vaikuttaa toimintaympäristöönsä. 

Ulkoisen viestinnän keinoja ovat mm. seuraavat:

  • Seuran verkkosivut (www.viu.fi)
  • Sosiaalinen media, kuten facebook (facebook.com/viinijarvenurheilijat)
  • Lehdistötiedotteet
  • ViU Pesis seuralehti keväisin alueen talouteen ilmaisjakeluna