Toiminnan perusperiaatteet

Viinijärven Urheilijat ry on yhdistysrekisteriin merkitty seura ja noudattaa Suomen yhdistyslakia toiminnassaan.

Seuran toimintasäännöt on hyväksytty ViU:n yleisessä kokouksessa 29.11.2012 ja Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt 20.8.2013. Sääntöjen mukaan toimiminen on seuran velvoite.

Kilpailutoiminnassa Seura toimii lajiliiton kilpailumääräysten mukaisesti.

Jäsenreksiterin osalta ViU noudattaa 25.5.2018 voimaan tulevaa EU:n tietosuoja-asetusta.

Yhdistyslaki (linkki)

Tietosuoja-asetus (linkki)

Seuran toimintasäännöt (linkki)

Pesäpallon kilpailumääräykset (linkki)