Sara Rosti

Sara on hyvä sekä ulko- että sisäpelissä ja hänellä on hyvä pelinlukutaito. Sara on sosiallinen ja tulee kaikkien kanssa hyvin toimeen.