Seuran kevätkokous 25.4.2019 18:30 alkaen

1.4.2019

Tervetuloa Ylämyllyn Shellille ViU kevätkokoukseen.

Kevätkokouksen asialista

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  • Stipendirahaston perustaminen ja käytännön ohjeistus

8. Kokouksen päättäminen

Johtokunta