Kutsu seuran syyskokoukseen 28.11.2018 klo 19:00 Ylämyllyn Shellille

9.11.2018

Esillä mm. toimintasuunnitelmaan kirjattu stipendirahaston perustaminen.

Shell Ylämylly, kabinetti

Keskiviikko 28.11.2018 klo 19:00 alkaen

Kokouksen asialista

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

10 Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia

12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14. Päätetään kokous.

LIITE: Toimintasuunnitelma 2019